12502. ἀρήγω

to help, aid, succour
logeion_003
 countfreq. per 10K
core320.2
corpus1350.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Plutarch
unknown 1 1.0
Sophocles
Ajax* 3 3.4
Electra 2 2.1
Homer
Iliad* 18 1.5
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Xenophon
Economics 9 4.6
Anabasis* 1 0.2
Cyropaedia 4 0.5
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
On the Cavalry Commander 1 1.6
Pindar
Pythian* 2 2.5
Nemean* 1 1.9
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De methodo medendi 2 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 7 0.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
De antidotis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 9 1.3
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Seven Against Thebes 3 6.0
Libation Bearers 2 3.8
Eumenides* 2 3.9
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 6 9.3
Epidemiarum 3 0.7
De articulis 1 0.4
Prorrheticon I 1 1.0
De locis in homine 5 6.0
De muliebribus 8 1.7
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 5 1.0
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Libanius
Oratio 5 1 3.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 128)

passage   count
2.115 word list | read 1