12303. Ἄραψ

Arab
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus2770.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
Acts 1 0.5
Galen
De temperamentis 2 0.7
De sanitate tuenda 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De antidotis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 7 1.0
De temperamentis 2 0.7
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 2 3.2
Arrian
Anabasis 13 1.6
Indica 1 0.7
Aeschylus
Persians 1 1.8
Persians* 1 2.0
Aesop
Fabulae 4 0.9
Pausanias
Description of Greece 6 0.3
Old Testament
Deuteronomium 6 2.6
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 6 4.3
Isaias 5 1.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 4 2.8
Civil Wars 2 0.2
Mithridatic Wars 2 0.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 5 0.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 3 2.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Oracula Sibyllina
Oracula 7 2.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 7 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Onomasticon 4 3.2
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 13 1.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 76 2.2
Annals of Rome 21 2.3
Argumenta 14 6.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Polybius.
Histories* 4 0.1

Passages (2 of 191)

remove

Galen, In Hippocratis De victu acutorum

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg087.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.15 word list | read 6
1.16 word list | read 1