11588. ἀπόστολος

a messenger, ambassador, envoy
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus3,5151.6

Editions by Text Group (138)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
unknown
unknown 1 3.8
Herodotus
The Histories* 2 0.1
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 2 1.7
Gospel of Luke 6 2.9
Gospel according to John* 1 0.6
Acts 27 13.9
Epistle to the Romans 3 3.9
1 Corinthians 10 13.8
Second Corinthians 6 12.5
Epistle to the Galatians 3 12.4
Ephesians 4 15.5
Letter to the Philippians 1 5.7
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 2 11.8
Second Timothy 2 15.2
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 2 17.2
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 3 2.9
Lysias
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 2 6.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 9 3.9
Paedagogus 60 10.6
Stromata Books 7-8 23 8.0
Eclogae propheticae 8 15.9
Quis dives salvetur 3 3.2
Excerpta ex Theodoto 20 26.3
Justin Martyr
Apology 13 8.9
Dialogue with Trypho 20 3.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 5 18.8
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 6 6.1
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 3 13.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 5 1.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Magnesios (epist. 2) 4 37.0
Ad Trallianos (epist. 3) 5 50.9
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 17 8.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Polycarp
Epistula ad Philippenses 2 15.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 12 0.5
Historia Ecclesiastica 163 16.4
Historia Ecclesiastica 165 16.8
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 133 8.3
De Ecclesiastica Theologia 49 30.5
De Theophania (Fragmenta) 4 4.9
Vita Constantini 14 3.7
Epiphanius
Ancoratus 37 9.2
Panarion (Adversus Haereses) 294 15.4
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Marcellus
Fragmenta 41 35.5
Origen
Contra Celsum 66 4.0
Commentarii In Evangelium Joannis 161 10.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 16 6.9
Exhortatio ad martyrium 9 7.2
De oratione 18 6.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 23 9.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 6 7.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 7 6.6
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 2 5.3
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 11 6.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 12 8.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 22 7.0
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 15 6.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 83 9.1
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 30 2.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 65 6.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 10 3.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 14 2.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 15 2.2
Libanius
Declamatio 16 2 2.9
Declamatio 20 2 7.3
Declamatio 23 2 2.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 101 9.2
Anna Comnena
Alexias 11 0.8
Alexias 10 0.7
Alexias 10 0.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 15 2.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 23 4.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 17 6.0
De Libero Arbitrio 1 1.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 41 1.2
Annals of Rome 7 0.8
Argumenta 5 2.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 23 3.4
Historia Ecclesiastica 20 3.1
Historia Religiosa 13 2.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 52 1.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 84 10.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 43 8.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 4.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 56 11.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 29 3.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 4 12.4
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 249 20.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 50 9.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 113 9.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 188 17.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 40 11.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 52 18.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 44 11.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 9 4.6
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 8 5.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 10 10.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 4 4.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 19 13.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 4.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 23.0
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 17.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 174 11.0
unknown 8 7.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 11 9.4
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 22.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 5.8
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 3 31.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 18.1
Commentarius In Apocalypsin 65 7.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 37 15.6
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (121 of 1,871)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.42 word list | read 1
1.4.8 word list | read 1
1.7.1 word list | read 1
1.7.3 word list | read 2
1.9.12 word list | read 1
1.10.20 word list | read 1
2.1.22 word list | read 1
2.3.44 word list | read 1
2.3.47 word list | read 2
2.3.54 word list | read 1
2.3.55 word list | read 1
2.3.78 word list | read 1
2.3.80 word list | read 2
2.3.86 word list | read 2
2.3.90 word list | read 1
2.3.92 word list | read 1
2.3.103 word list | read 1
2.3.104 word list | read 1
2.3.120 word list | read 1
2.3.123 word list | read 1
2.3.132 word list | read 1
2.3.138 word list | read 1
2.3.143 word list | read 1
2.3.147 word list | read 1
2.3.153 word list | read 1
2.3.161 word list | read 1
2.3.168 word list | read 1
3.1.6 word list | read 1
3.2.24 word list | read 1
3.5.63 word list | read 1
3.5.68 word list | read 1
3.5.80 word list | read 1
3.5.81 word list | read 1
3.5.83 word list | read 1
3.5.86 word list | read 1
3.5.88 word list | read 1
3.5.100 word list | read 1
3.5.107 word list | read 1
3.5.108 word list | read 1
3.7.13 word list | read 1
4.8.2 word list | read 1
4.9.9 word list | read 1
4.12.9 word list | read 1
4.15.39 word list | read 1
4.15.40 word list | read 1
4.16.20 word list | read 1
4.16.31 word list | read 1
4.16.42 word list | read 1
4.16.54 word list | read 1
5.1.7 word list | read 1
5.1.18 word list | read 1
5.1.23 word list | read 1
5.3.5 word list | read 1
5.3.21 word list | read 1
5.3.23 word list | read 1
5.3.26 word list | read 1
5.4.6 word list | read 1
5.praef.34 word list | read 1
6.1.2 word list | read 1
6.2.3 word list | read 1
6.2.5 word list | read 1
6.2.6 word list | read 1
6.6.3 word list | read 1
6.17.3 word list | read 1
6.17.4 word list | read 1
6.17.5 word list | read 1
6.18.13 word list | read 2
6.18.14 word list | read 1
6.18.18 word list | read 1
6.18.23 word list | read 2
6.18.43 word list | read 1
6.20.12 word list | read 1
6.24.5 word list | read 2
6.25.2 word list | read 1
7.1.9 word list | read 1
7.1.10 word list | read 1
7.1.20 word list | read 1
7.1.49 word list | read 1
7.1.75 word list | read 3
7.1.85 word list | read 1
7.1.88 word list | read 1
7.1.107 word list | read 1
7.1.152 word list | read 1
7.2.16 word list | read 1
7.2.17 word list | read 1
7.2.53 word list | read 1
7.3.45 word list | read 1
7.3.46 word list | read 1
8.1.57 word list | read 1
8.1.58 word list | read 1
8.1.62 word list | read 1
8.1.73 word list | read 2
8.2.26 word list | read 1
8.2.108 word list | read 1
8.2.110 word list | read 2
8.2.111 word list | read 1
9.3.6 word list | read 1
9.7.25 word list | read 1
9.8.11 word list | read 1
9.9.2 word list | read 1
9.9.4 word list | read 1
9.11.10 word list | read 1
9.13.6 word list | read 1
9.14.2 word list | read 1
9.14.3 word list | read 1
9.14.5 word list | read 1
9.17.12 word list | read 1
9.17.19 word list | read 1
10.1.21 word list | read 1
10.2.4 word list | read 1
10.3.2 word list | read 2
10.3.4 word list | read 1
10.3.12 word list | read 1
10.3.14 word list | read 1
10.7.2 word list | read 1
10.8.31 word list | read 1
10.8.36 word list | read 1
10.8.55 word list | read 1
10.8.95 word list | read 1
10.8.98 word list | read 1
10.praef.6 word list | read 1