100. ἀβουλέω

to be unwilling
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus1370.1

Editions by Text Group (80)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Isocrates
Trapeziticus 1 2.8
Aegineticus 2 6.5
Helen* 1 2.5
Evagoras 1 2.1
Antidosis 1 0.5
To Philip 2 2.1
Ad Philippum 1 22.5
Philo Judaeus
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Josepho 1 0.8
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 3 0.3
De difficultate respirationis 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Tyrannicida 1 3.4
Aesop
Fabulae 10 2.3
Old Testament
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Polybius.
Histories* 5 0.2
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Hippocrates
De arte 1 3.6
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Oracula Sibyllina
Fragmenta 1 16.1
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Plotinus
Enneades 3 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Oratio 54 1 1.6
Oratio 56 1 4.4
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 10 1 2.6
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 47 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 3 1.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 3 0.4
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 3 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (1 of 125)

remove

Oracula Sibyllina, Fragmenta

urn:cts:greekLit:tlg1551.tlg002.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3 word list | read 1