10. Ἀαρών

Aaron
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus6280.3

Editions by Text Group (52)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 10 3.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 5 4.4
De Posteritate Caini 3 2.8
De Ebrietate 2 1.8
De Migratione Abrahami 7 5.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Letter to the Hebrews 3 5.8
Old Testament
Exodus 114 47.0
Leviticus 74 38.8
Numbers 94 38.7
Deuteronomium 4 1.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 5 3.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 7 1.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 13 0.8
Onomasticon 4 3.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 16 0.8
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
De oratione 2 0.7
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 5 3.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 36 3.3
Anna Comnena
Alexias 9 0.6
Alexias 8 0.6
Alexias 9 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 34 1.0
Annals of Rome 18 1.9
Argumenta 11 4.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 15 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 70 4.4
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (89 of 441)

remove

Old Testament, Numbers

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg004.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 1
1.17 word list | read 1
1.44 word list | read 1
1.54 word list | read 1
2.1 word list | read 1
3.1 word list | read 1
3.2 word list | read 1
3.3 word list | read 1
3.4 word list | read 1
3.6 word list | read 1
3.9 word list | read 1
3.10 word list | read 1
3.16 word list | read 1
3.32 word list | read 1
3.38 word list | read 1
3.39 word list | read 1
3.48 word list | read 1
4.1 word list | read 1
4.5 word list | read 1
4.15 word list | read 1
4.16 word list | read 1
4.17 word list | read 1
4.19 word list | read 1
4.27 word list | read 1
4.28 word list | read 1
4.33 word list | read 1
4.34 word list | read 1
4.37 word list | read 1
4.41 word list | read 1
4.45 word list | read 1
4.46 word list | read 1
6.23 word list | read 1
7.8 word list | read 1
8.2 word list | read 1
8.3 word list | read 1
8.11 word list | read 1
8.13 word list | read 1
8.19 word list | read 1
8.21 word list | read 2
8.22 word list | read 1
9.6 word list | read 1
10.8 word list | read 1
12.1 word list | read 1
12.5 word list | read 1
12.10 word list | read 1
12.11 word list | read 1
14.2 word list | read 1
14.5 word list | read 1
14.26 word list | read 1
15.33 word list | read 1
16.3 word list | read 1
16.11 word list | read 1
16.16 word list | read 1
16.17 word list | read 1
16.18 word list | read 1
16.20 word list | read 1
16.37 word list | read 1
16.39 word list | read 1
16.40 word list | read 1
16.41 word list | read 1
16.42 word list | read 1
16.43 word list | read 1
16.44 word list | read 1
16.46 word list | read 1
16.47 word list | read 1
16.50 word list | read 1
17.3 word list | read 1
17.6 word list | read 1
17.8 word list | read 2
17.10 word list | read 1
17.11 word list | read 1
18.1 word list | read 1
18.8 word list | read 1
18.20 word list | read 1
18.28 word list | read 1
20.2 word list | read 1
20.6 word list | read 1
20.8 word list | read 1
20.10 word list | read 1
20.12 word list | read 1
20.24 word list | read 1
20.25 word list | read 1
20.26 word list | read 2
20.28 word list | read 2
20.29 word list | read 2
26.60 word list | read 1
33.1 word list | read 1
33.38 word list | read 1
33.39 word list | read 1